FAQ Generelt

Generelle spørgsmål – FAQ

Skal alle børn have udfyldt protokoller?
Alle børn, hvor forældrene samtykker til deltagelse i CPOP skal have udfyldt protokoller.

Er det nødvendigt at udføre alle ledmålinger?
Jo flere des bedre. Værdierne fra ledmålingerne bruges til at følge barnets udvikling mhp. at tidlig kunne iværksætte en indsats – ved behov. Det er derfor vigtig at målingerne bevægelighed  på både afficeret og ikke-afficeret side.
I nogle tilfælde kan det dog være nødvendig at prioritere i ledmålingerne, f.eks. hvis man vurderer at det er for meget for barnet at deltage i alle ledmålinger. Afviger man fra udgangstillinger eller springer ledmålinger over, noteres dette i kommentarfeltet.

Hvordan kan det være det hele er væk og jeg skal starte forfra, når jeg kommer tilbage til 3C?
Hvis du forlader computeren når du er i gang med at indtaste data, kan det være en god idé at gemme protokollen før du går fra computeren. Du gemmer protokollen ved at scrolle længst ned på siden og klikke på ”Gem”. Når du har gemt din protokol kan du altid søge den frem igen og fortsætte/opdatere indtastningen ved at klikke på ”søg poster” – søge barnet frem via f.eks. barnets cpr.-nummer og derefter klikke på ikonet ”Opdater”.