FAQ Ergoterapi

Ergoterapeutisk protokol – FAQ

Hvordan udfyldes ”Dominerende neurologisk symptom”, hvis barnet er blevet rhizotomi opereret og ikke længere har spasticitet?
Fysioterapeuten og ergoterapeuten skal udfylde ”Dominerende neurologisk symptom” efter hvilket symptom man anser for at forårsage størst funktionsnedsættelse hos barnet. Hvis barnet ikke (længere) har nogen dominerende neurologisk symptom, udfyldes ”Ikke klassificerbar eller blandingsform”. I neuropædiater protokollen er det anderledes, her beskrives barnets diagnose ved fire års alderen. Her beholder barnets diagnosen, selvom det dominerende neurologisk symptom ikke længere er tydelig.

Hvordan klassificerer jeg barnet med Communication Function Classification System, hvis barnet bruger tegnsprog til at kommunikere?
CFCS klassificerer hvordan barnet kommunikerer med kendte og ukendte samtalepartnere i forskellige hverdagssituationer. Klassifikationen har således ikke fokus på den bagvedliggende årsag til barnets kommunikation, men fokuserer på aktivitet og deltagelse.

Skal MACS niveau udfyldes på alle børn?
Alle børn der samtykker til deltagelse i CPOP skal have udfyldt MACS niveau, uanset generelt funktionsniveau, for at følge udviklingen over tid. Nedsat håndfunktion skyldes ikke altid motoriske vanskeligheder, men også andre problematikker.

Side 5 – Ergoterapi
Hvad indebærer ergoterapeutiske indsatser?
Når andet personale omkring barnet er blevet instrueret i udførelse af ergoterapeutiske foranstaltninger til at hæmme uønsket udvikling og fremme ønsket udvikling samt vedligeholdelse af funktionsniveau.

Håndkirurgi og Botulinum Toxin

Skal jeg udfylde alle ”Behandlede muskler”?
Jo flere informationer der udfyldes, des bedre mht. opfølgning af barnets funktionsniveau.