Samtykke

Godkendelsen af CPOP som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase medfører jf. bekendtgørelsens at regionsråd, kommunal bestyrelser, private personer og institutioner der driver sygehuse, samt praktiserende sundhedspersoner har pligt til at sikre indberetning af oplysninger til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

Indberetningspligten indebærer, at oplysninger, som kan henføres til bestemte personer, kan videregives til den kliniske kvalitetsdatabase uden samtykke fra personen. Alle børn med CP eller CP-lignende symptomer indberettes til databasen. Forældre kan fravælge, at barnet deltager i undersøgelserne eller dele af undersøgelserne uden at det får betydning for barnets videre behandling.

CPOP er ligeledes et opfølgningsprogram, som skal sikre bedst mulig opfølgning og koordinering af barnets forløb og behandling, både på hospitalet og i kommunen. Dette indebærer at der skal gives samtykke fra forældrene mht. videregivelse af helbredsoplysninger til brug for CPOP.

Ændringen trådte i kraft pr. 1.1.2021.