Hjælp til validering af PEDI-CAT

Vi har endnu en gang brug for jeres hjælp til indsamling af data på børn med funktionsnedsættelser.

Mange af jer har tidligere været behjælpelige med at indsamle data på børn både med og uden en funktionsevnenedsættelse. Vi har lavet de første statistiske analyser på børn uden funktionsnedsættelser for at undersøge, om PEDI-CAT fungerer ens på hhv. danske og amerikanske børn. For at kunne gennemføre de sidste analyser mangler vi fortsat data på børn med funktionsnedsættelser. Vi håber derfor, at I endnu engang vil være behjælpelige med at invitere forældre til 0-20 årige børn med funktionsnedsættelser til at udfylde PEDI-CAT. Læs mere her.