Anvendelse af PEDI-Cat

PEDI-Cat til børn uden funktionsnedsættelse

Den danske PEDI-cat er på trapperne. Vi har arbejdet med frem- og tilbageoversættelse fra den amerikanske version, og forhåbentligt varer det ikke så længe, inden firmaet lægger den danske version af PEDI ud til distribution.

Der skal også laves en dansk validering, for at vi kan vide, hvor de danske børns referencer ligger.  Vi håber, at vi med hjælp fra jer kan få indsamlet datamaterialet til denne danske validering, og hermed blive de første i Europa, som får lavet denne validering.

Derfor har vi brug for jeres hjælp til dette arbejde,  men vi er sikre på, at vi med fælles hjælp kan fremskaffe data på en rimelig tid, da vi ved, at I er lige så dedikerede, som vi i arbejdet med børn og deres udvikling.

Vi forestiller os at I, der vil hjælpe indsamler data på 3-4 børn. Det kan være jeres egne børn, børnebørn eller venners børn.

Man får tilsendt PEDI-Cat med alle items i papirform, og vi skal bede jer om at svare på alle items for, at statistikerne kan se om de danske børn ligger i de samme aldersintervaller som de amerikanske børn i forhold til de forskellige opgaver.

Vi håber rigtig meget på jeres hjælp til dette projekt.

Skriv en mail til Fysio- Ergoterapien Hvidovre hospital på fysio-ergoterapi@hvh.regionh.dk og giv os en tilbagemelding på, om I vil bidrage samt et bud på, hvor mange børn/forældre I kan få til at besvare PEDI i de forskellige aldersgrupper, 1- 20 år.   Det skal være børn uden kendte funktionsevnenedsættelser. Derefter sender vi jer spørgeskemaerne til besvarelse og returnering.