Odense Universitetshospital

CPOP opfølgning og tværfaglige konsultationer på Odense Universitetshospital

Når barnet inkluderes i CPOP kommer barnet og familie til et ambulant besøg. Derefter oprettes barnet i databasen.

Tværfaglige CPOP konsultationer

Hyppighed:
Der afholdes tværfaglige konsultationer på OUH 2-3 gange pr. måned.
Det enkelte barn ses efter behov, oftest en til to gange pr. år.

Indkaldelse:
Fysioterapeuter og ergoterapeut orienteres om de tværfaglige konsultationer sammen med indkaldelsesbrevet til familien, som opfordres til at videreformidle indkaldelsen.

Deltagere:
Barn, forældre og kommunal fysioterapeut og ergoterapeut, neuropædiater, ortopædkirurg, lokal koordinerende fysioterapeut og sygeplejerske

Indsatsplan:
Ved slutningen af den tværfaglige konsultation trækkes aftalerne frem. Lægerne dikterer journalnotat, som oftest sendes til forældrene efterfølgende.

Protokoller: Denkommunale fysioterapeut og ergoterapeut udfylder protokollerne og taster dem ind i 3C  taster dem ind. Alternativt, kan de sendes til den lokale koordinerende fysioteraeut på OUH, Hanne Jensen.