Sydvestjysk Sygehus

j

CPOP opfølgning og tværfaglige konsultationer på Sydvestjysk Sygehus

Inklusion af nye deltagere

Efter forældrenes samtykke opretter den lokale koordinerende fysio- eller ergoterapeut barnet under patientoplysninger i 3C databasen.

Tværfaglige CPOP konsultationer

Hyppighed:
Der afholdes tværfaglige konsultationer på SVS 6-8 gange pr. år. Det enkelte barn ses efter behov, oftest en til to gange pr. år.

Indkaldelse:
Kommunal/privatpraktiserende fysioterapeut og ergoterapeut orienteres cirka 4 uger før konsultationen. Forældrene får tilsendt indbydelse, som de kan videregive til barnets fysio-/ergoterapeut.

Protokoller:
Den kommunale/privatpraktiserende fysioterapeut og ergoterapeut indtaster protokollen i databasen.
Den lokale koordinerende fysioterapeut validere protokollen og forbereder konsultationen ved at gennemgå protokollen for grønne/gule/røde værdier.

Deltagere:
Barn, forældre, kommunal/privatpraktiserende fysioterapeut og ergoterapeut, neuropædiater, ortopædkirurg og lokal koordinerende fysioterapeut