Sygehus Lillebælt

CPOP opfølgning og tværfaglige konsultationer på Sygehus Lillebælt

Tværfaglige CPOP konsultationer

Hyppighed:
Der afholdes tværfaglige konsultationer på SLB ca. 1 gang per måned.
Børn med GMFCS I-II: Børn < 6 år ses 2 gang årligt, børn > 6 år 1 gang årligt af det lokale CPOP-team og henvises til ortopædkirurgerne ved behov. Tværfaglige konsultationer med ortopædkirurgerne når barnet fylder  5 år samt ved behov.
Børn med GMFCS III-V: Børn <6 år ses 2 gange årligt, børn >6 år 1gang årligt til en tværfaglig konsultation.

Indkaldelse:
Barn og forældre indkaldes af pædiatrisk afdeling.
Kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter orienteres om de tværfaglige konsultationer sammen med indkaldelsesbrevet til familien, som opfordres til at videreformidle indkaldelsen.
Den lokal koordinerende fysioterapeut sender desuden en orienterende mail til de kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter  et par uger før konsultationen.

Protokoller:
De kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter opfordres via mail til at udfylde protokollerne inden konsultationen og indtaste dem i den elektroniske database. Protokollerne gennemgås og valideres af den lokal koordinerende fysioterapeut og er basis for den tværfaglige konsultation.

Deltagere:
Barn, forældre og kommunal fysioterapeut/ergoterapeut, neuropædiater, evt. ortopædkirurg, lokal koordinerende fysioterapeut og CPOP-sygeplejerske.