Sygehus Sønderjylland

CPOP opfølgning og tværfaglige konsultationer på Sygehus Sønderjylland i Åbenrå

Inklusion af nye deltagere

Når et barn inkluderes i CPOP indkaldes barn og forældre til en indlæggelsesdag, hvor barnet undersøges og den første fysioterapeutiske og ergoterapeutiske protokol udfyldes. Undersøgelsen foregår i børneambulatoriet. Barnets kommunale fysioterapeut og ergoterapeut har mulighed for at deltage.

Tværfaglige CPOP konsultationer

Hyppighed:
Der afholdes tværfaglige konsultationer ca. 5 gange pr. år.
Det enkelte barn ses efter behov – typisk en gang årligt. De kommunale terapeuter kan anmode om at et barn bliver set på en konsultation ved behov for en tværfaglig drøftelse.

Indkaldelse:
Barn og forældre indkaldes af Børne- og Unge klinikken.
De kommunale fysioterapeuter og ergoterapeut indkaldes via mail cirka 6 uger før afholdelse af de tværfaglige konsultationer.

De kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter opfordres til at deltage samt at medbringe et resumé af protokollen. Hvis deltagelse ikke er muligt, opfordres de til at sende et resuméet til den lokal koordinerende fysioterapeut.

Deltagere:
Barn, forældre og kommunal fysioterapeut og ergoterapeut, neuropædiater, ortopædkirurg, lokal koordinerende fysioterapeut og ergoterapeut.

Indsatsplan:
Der sendes kopi af konklusionen på den tværfaglige konsultation til barnets kommunale fysioterapeut eller ergoterapeut. Den lokale koordinerende fysioterapeut kontakter de kommunale terapeuter ved behov, hvis de ikke har deltaget i konsultationen.

Protokoller:
Den kommunale fysioterapeut og ergoterapeut indtaster protokollen i databasen. Den lokale koordinerende fysioterapeut validerer protokollen forud for konsultationen.