Workshops

Du kan læse mere om de enkelte workshops her:

Workshop session A

A-I Den fysioterapeutiske undersøgelse forud for beslutning om behandling

Hvordan undersøges barnet forud for beslutning om behandling? På denne workshop kan vi f.eks. snakke om anvendelse af videooptagelser, funktionstest, vurdering af passiv og aktiv ledbevægelighed, vurdering af spasticitet og muskeltonus

Referat

A-II Den fysioterapeutiske indsats i forbindelse med behandlingen/injektionerne

Hvilken fysioterapeutisk indsats ydes i forbindelse med selve behandlingerne? På denne workshop kan deltagerne f.eks. snakke om hvordan og om fysioterapeuten samarbejder med neuropædiaterne i forbindelse med behandlingen, hvordan vurderer og anbefaler fysioterapeuten hvilke muskler der skal behandles, med hvilke doser. Hvordan er ressourcerne på de enkelte arbejdspladser?

Referat

A-III Målemetoder til vurdering af effekt

Hvilke målemetoder anvendes til vurdering af effekt? Deltagerne på denne workshop kan f.eks. snakke om Goal Attainment Scale (GAS), Kliniske ganganalyser (observational Gait Scale el. lign.), Gross Motor Function Measure (GMFM), ICF og Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI).

Referat

dansende_stjerne_farve

Workshop session B

B-I Vejledning af forældre og andre primære personer i forbindelse med og efter behandling

Her skal deltagerne f.eks. snakke om hvordan og hvornår forældre og andre primære personer kan inddrages i de fysioterapeutiske indsatser, hvordan informerer vi forældrene om behandlingen og de fysioterapeutiske indsatser?

Referat

B-II Opfølgende fysioterapeutisk behandling

Hvilken fysioterapeutisk behandling tilbydes børn efter behandling med botulinum toxin type A? På denne workshop kan deltagerne f.eks. snakke om udspænding, funktionstræning, balancetræning, styrketræning og om hvordan fysioterapeuten vælger den rette behandling til det enkelte barn?

Referat

B-III Anvendelse af ortoser og hjælpemidler efter behandlingen

Hvilke ortoser og hjælpemidler anvendes som opfølgende behandling? Deltagerne på denne workshop kan f.eks. snakke om hvornår og hvorfor der kan/skal anbefales ortoser, hvilke hjælpemidler anvendes? Hvordan og hvornår kan ortoser eller hjælpemidler støtte de øvrige fysioterapeutiske indsatser?

På denne workshop deltager udover fysioterapeuter også bandagister fra Bandagist Syd og Ortos.

Referat