CPOP Dag 2022

Program

(opdateres løbende)

28. september kl. 9-16 i MesseC Fredericia

8.30 Registrering – morgenkaffe i udstillingslokalet

9.00 Velkomst v/ planlægningsgruppen for CPOP Dag

9.05 Gennemgang af årsrapport v/ Mette Johansen, National Koordinator for CPOP

9.30 CPOP som national klinisk kvalitetsdatabase v/ Christina Malmros Stabbelfeldt, Ph.d., epidemiolog, RKKP

9.45 Status på Elsass Fondens aktiviteter v/ Peter Lindegaard, Administrerende direktør, Elsass Instituttet

10.00 Nyeste evidens om funktionel træning til børn med CP v/ Iona Novak, Professor, Ph.d. Cerebral Palsy Alliance Chair of Allied Health, The University of Sydney

10.45 Pause og frugt

11.15 Transition fra barn til voksen hos mennesker med CP v/ Jakob Lorentzen, Professor, Ph.d., Rigshospitalet, Københavns Universitet

12.00 Frokost

13.00 Faggruppe møder

Børnelæger og Ortopædkirurg

13.00 Præsentation fra hvert hospital om behandling med Botulinum toxin (BoNT) og effekt-evaluering

13.35 Opsummering

14.40 Diskussion om BoNT data i CPOP

Ergoterapeut og Fysioterapeut

13.00 Nyt fra den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske protokol

13.30 Oplæg (titel følger) v/ Iona Novak, Professor, Ph.d. Cerebral Palsy Alliance Chair of Allied Health, The University of Sydney

14.15 Pause med kaffe og kage

14.45 Tidlig diagnose og intervention for børn med cerebral parese v/ Christina Høi-Hansen, Professor, overlæge, dr. Med., Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet og Københavns Universitet

15.30 CPOP Brugerråd – præsentation og vision v/ brugerrådet

15.50 Opsamling og afslutning v/ planlægningsgruppen for CPOP Dag