Region Hovedstaden

På denne side finder du:

Nyheder fra CPOP i Region Hovedstaden
Kontaktoplysninger
Organisering, koordinering og ansvarsdeling i CPOP

Nyheder

Undervisningsmateriale fra CPOP kurser
Du kan finde undervisningsmaterialet omhandlende introduktion til CPOP og fysioterapi her og omhandlende ergoterapi her.

Samarbejdsaftalen vedr. CPOP i Region Hovedstaden
Samarbejdsaftalen vedr. CPOP i Region Hovedstaden blev godkendt af Den Administrative Styregruppe (DAS) d. 2. november 2018 og trådte i kraft samme dag. Samarbejdsaftalen er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Regionens kommuner og hospitaler samt de regionale koordinatorer. Du kan læse aftalen her.

Kontaktoplysninger

Regionale koordinatorer
For kontaktoplysninger på regionale koordinatorer, venligst klik her 
For hjælp til log-in i databasen kan specialkonsulent Rikke Engell kontaktes på mail: rikke.engell.01@regionh.dk

Lokale koordinatorer 

Nordsjællands Hospital- Hillerød
Rosa Maria Schelde Sødring, Eva Helene Skarvig, Jette Grindsted, Birgit Pedersen lokale koordinatorer

Telefon: 48 29 56 86 (Rosa), 48 29 71 25  (Eva) eller 48 29 38 55 (Jette, Birgit)  
E-mail: rosa.maria.schelde.soedring.01@regionh.dk/eva.helene.skarvig@regionh.dkJette.Grindsted@regionh.dk / Birgit.Pedersen@regionh.dk
Adresse: Hillerød Hospital, Neurologisk afdeling, Fysioterapiafsnittet, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Rigshospitalet
Agnete Schmidt og Louise Lauesgaard, lokale koordinatorer

Telefon: 35 45 50 79 / 35 45 50 94
E-mail: rh-cpop@regionh.dk
Adresse: Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, afsn. 5092,  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Herlev Hospital
Line Popp Hebeltoft, Birgit Holm Kock & Julie Amsinck,  lokale koordinatorer
Telefon: 38 68 51 32
E-mail: hgh-herlev-cpop@regionh.dk
Adresse: Herlev Hospital, Børn og Unge klinik 2, Borgmester Ib Juuls Vej 1, opgang 1, 10. etage, 2730 Herlev

Hvidovre Hospital
Tina Jørgensen, Svanhild Ivarsflaten og Stine Ravn, lokale koordinatorer
Telefon: 38 62 65 10 / 38 62 65 10 /38 62 65 10
E-mail:  Tina.winther.joergensen@regionh.dk / svanhild.ivarsflaten@regionh.dk /stine.ravn@regionh.dk
Adresse: Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapien, afsn. 234/236, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Kommunale kontaktpersoner for CPOP i Region Hovedstaden
Kontaktoplysninger på alle kommunale kontaktpersoner for CPOP i Region Hovedstaden findes her. Vær opmærksom på, at listen opdateres løbende.

Organisering, koordinering og ansvarsdeling i CPOP

Forældreinformation
Forældrepjecen om “Hvad er CPOP” kan læses her.

Beskrivelse af tværfaglige CPOP konsultationer
Kontakthospitalerne i Region Hovedstaden har udarbejdet beskrivelser af, hvordan de tværfaglige konsultationer på respektive hospital foregår. Materialet er udarbejdet til forældre samt sundhedsfaglig personale, der deltager til konsultationerne og kan læses ved at klikke på nedenstående links.