Intervaller for udfyldelse af CPOP-undersøgelser

Interval for udfyldelse af den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske (inkl. CFCS) CPOP-undersøgelse

CPOP har fastsat følgende minimums intervaller for undersøgelserne;

 • Børn i alderen 0-5 år pr. 1. januar undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske CPOP-undersøgelse én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år pr. første januar  registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske CPOP-undersøgelse én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år  registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, undersøges med den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske CPOP-undersøgelse i de år, hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar i pågældende år*.
 • Unge i alderen 15-17 år registreret med GMFCS niveau III, IV eller V undersøges med den fysio- og ergoterapeutiske CPOP-undersøgelse én gang pr. år til og med det år den unge er 17 år den 1. januar i pågældende år.
 • Unge i alderen 15-17 år registreret med GMFCS niveau I eller II undersøges med den fysio- og ergoterapeutiske CPOP-undersøgelse i de år hvor den unge er 15 og 17 år den 1. januar i pågældende år **.

Hvilke børn i alderen 6-14 år med GMFCS I og MACS I skal undersøges?
* I 2024 undersøges børn født i 2010, 2012, 2014, 2016
I 2025 undersøges børn født i 2011, 2013, 2015, 2017
I 2026 undersøges børn født i 2012, 2014, 2016, 2018

Hvilke unge i alderen 15-17 år med GMFCS I og II anbefales at få tilbudt CPOP undersøgelserne?
** I 2024 undersøges unge født i 2008
I 2025 undersøges unge født i 2009
I 2026 undersøges unge født i 2008, 2010

Interval for undersøgelse med GMFM

CPOP har fastsat følgende minimums intervaller for undersøgelse med GMFM-66 eller GMFM-88;

 • Børn i alderen 0 – 15 år undersøges med GMFM-testen i de år, hvor barnet er 1, 3, 5, 9, 13 år den 1. januar i det pågældende år.
 • Børn i alderen 0 – 15 år, der er inkluderet i CPOP i det foregående år.

Hvem skal undersøges?
I 2024 undersøges børn født i 2010, 2014, 2018, 2020 og 2022 med GMFM-66 eller GMFM-88. Desuden undersøges børn, der er  1 år eller ældre  d. 1.1.24 og som er inkluderet i CPOP i 2023.
I 2025 undersøges børn født i 2011, 2015, 2019, 2021 og 2023 med GMFM-66 eller GMFM-88. Desuden undersøges børn, der er  1 år eller ældre  d. 1.1.25 og som er inkluderet i CPOP i 2024.
I 2026 undersøges børn født i 2012, 2016, 2020, 2022 og 2024 med GMFM-66 eller GMFM-88. Desuden undersøges børn, der er  1 år eller ældre  d. 1.1.26 og som er inkluderet i CPOP i 2025.

Interval for klassifikation med EDACS

EDACS skal udfyldes på børn, der er fyldt 3 år den 1. januar i pågældende år. EDACS udfyldes ikke på børn i alderen 0-2 år. Derefter følges de ovenstående intervaller for udfyldelse af den fysio- og ergoterapeutiske CPOP-undersøgelse.

Hvem skal undersøges?

 • Børn i alderen 3-5 år pr. 1. januar klassificeres med EDACS én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år pr. 1. januar registreret med GMFCS niveau eller MACS niveau > I, klassificeres med EDACS én gang pr. år.
 • Børn i alderen 6-14 år registreret med GMFCS niveau I og MACS niveau I, klassificeres med EDACS i de år, hvor barnet er 7, 9, 11 eller 13 år den 1. januar i pågældende år*.
 • Unge i alderen 15-17 år registreret med GMFCS niveau III, IV eller V klassificeres med EDACS én gang pr. år til og med det år den unge er 17 år den 1. januar i pågældende år.
 • Unge i alderen 15-17 år registreret med GMFCS niveau I eller II klassificeres med EDACS i de år hvor den unge er 15 og 17 år den 1. januar i pågældende år **

Hvilke børn i alderen 6-14 år med GMFCS I og MACS I skal klassificeres med EDACS?
* I 2024 undersøges børn født i 2010, 2012, 2014, 2016
I 2025 undersøges børn født i 2011, 2013, 2015, 2017
I 2026 undersøges børn født i 2012, 2014, 2016, 2018

Hvilke unge i alderen 15-17 år med GMFCS I og II anbefales at få tilbudt klassifikation med EDACS?
** I 2024 undersøges unge født i 2008
I 2025 undersøges unge født i 2009
I 2026 undersøges unge født i 2008, 2010

Interval for udfyldelse af røntgenundersøgelse

CPOP har fastsat følgende minimums intervaller:

 • GMFCS I Røntgen ved 2 års alderen eller ved inklusion.
 • GMFCS II Røntgen ved 2 og 6 års alderen eller ved inklusion og ved 6 års alderen
 • GMFCS III-V Røntgen ved inklusion i CPOP, derefter røntgen årligt indtil det år barnet er syv år pr. 1. januar.

Røntgen som viser RI > 33 % bedømmes individuelt og skal evt. røntgenkontrolleres oftere

Hvilke børn med GMFCS III-V skal undersøges?
I 2024 skal røntgenprotokollen udfyldes på børn født i 2016-2023
I 2025 skal røntgenprotokollen udfyldes på børn født i 2017-2024
I 2026 skal røntgenprotokollen udfyldes på børn født i 2018-2025

Interval for udfyldelse for den neuropædiatriske CPOP-undersøgelse

Den neropædiatriske CPOP-undersøgelse udfyldes kun en gang i barnets forløb;
• Det år barnet er fire år pr. 1 januar
• Børn mellem 5 – 15 år, der er inkluderet i det foregående år

Hvilke børn skal undersøges?
I 2024 undersøges børn født i 2019 samt børn der er over 5 år d. 1.1.24 og som er inkluderet i 2023
I 2025 undersøges børn født i 2020 samt børn der er over 5 år d. 1.1.25 og som er inkluderet i 2024
I 2026 undersøges børn født i 2021 samt børn der er over 5 år d. 1.1.26 og som er inkluderet i 2025