CPOP Nyheder

Online kursus i Quality FM

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital udbyder kursus i Quality FM i maj/juni 2022. Læs mere her.

Testen bygger på kliniske observationer af bevægekvalitet ved børn med GMFCS I-III fra 5 år og op.

Validering af den danske PEDI-CAT.

Validering af den danske PEDI-CAT . Vi mangler udfyldte skemaer på børn med funktionsnedsættelser. Vi vil være glade for, hvis I vil hjælpe med at give dette informationsmateriale til forældre til børn og unge  i…