Aktuelle kurser

Tværfaglige CPOP kurser i den fysio- og ergoterapeutiske protokol

Kurserne består af en introduktion til CPOP, gennemgang af den fysio- og ergoterapeutiske protokol, afprøvning af ledmålinger i praksis og vejledning i indtastning i databasen. Det er gratis at deltage i kurserne.

CPOP kursus d. 8. november 2022, Odense Universitets Hospital 

Tirsdag d. 8. november 2022 kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Syddanmark. Det er forudsætning for deltagelse på kurset, at du arbejder med et eller flere børn, som følges i CPOP. 

Deltagelse på kurserne er gratis og tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til susanne.muldager@rsyd.dk

CPOP kursus d. 22. november 2022, Hvidovre Hospital 

Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det er forudsætning for deltagelse på kurset, at du arbejder med et eller flere børn, som følges i CPOP. 

Deltagelse på kurserne er gratis og tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk

CPOP kursus d. 21. marts 2023, Hvidovre Hospital 

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det er forudsætning for deltagelse på kurset, at du arbejder med et eller flere børn, som følges i CPOP. 

Deltagelse på kurserne er gratis og tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk

CPOP kursus d. 13. juni 2023, Hvidovre Hospital 

Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det er forudsætning for deltagelse på kurset, at du arbejder med et eller flere børn, som følges i CPOP. 

Deltagelse på kurserne er gratis og tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og emailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk

Øvrige kurser

På den svenske hjemmeside cpup.se kan man læse mere om CPUP-dagene i Stockholm 2022

Den europæiske konference for pædiatriske fysioterapeuter, EUPPT,  afholdes for anden gang. Det bliver i oktober 2022. Mere information om EUPPT kan findes her

Kursus i GMFM efterår 2022 afholdes 4. november på Aarhus Universitetshospital. Tilmelding og mere information her

NorCP arrangerer kursus i Both Hands Assessment (BoHA) d. 19.-21.oktober 2022.  Læs mere her