Aktuelle kurser

Tværfaglige CPOP kurser i den fysio- og ergoterapeutiske protokol

CPOP kurserne består af en introduktion til CPOP, gennemgang af den fysio- og ergoterapeutiske protokol, afprøvning af ledmålinger i praksis og vejledning i indtastning i databasen. Det er gratis at deltage i kurserne.

CPOP kursus d. 22. februar, Aarhus Universitetshospital

Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 9.00 – 15.00 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Midtjylland. Det er forudsætning for deltagelse på kurset, at du arbejder med et eller flere børn, som følges i CPOP. 

Deltagelse på kurserne er gratis og tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og e-mailadresse til kirsn1@rm.dk

CPOP kursus d. 21. marts 2023, Hvidovre Hospital

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det er forudsætning for deltagelse på kurset, at du arbejder med et eller flere børn, som følges i CPOP.

Deltagelse på kurserne er gratis og tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og e-mailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk

CPOP kursus d. 13. juni 2023, Hvidovre Hospital

Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 9.00 – 15.30 afholdes kursus i den fysio- og ergoterapeutisk protokol.

Pladserne er fortrinsvis for deltagere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det er forudsætning for deltagelse på kurset, at du arbejder med et eller flere børn, som følges i CPOP.

Deltagelse på kurserne er gratis og tilmelding kan ske ved at sende navn, stilling, ansættelsessted og e-mailadresse til hmsi@regionsjaelland.dk

Der er desuden CPOP kursus d. 7. november 2023.

Øvrige kurser

GMFM kursus 2023

Kursus i GMFM efterår 2023 afholdes en fredag i november 🙂 ,  på Sjælland. Nærmere om dato og sted, kommer. Foreløbig henvendelse og tilmelding til regional koordinator Mette Røn Kristensen, email til mette.roen.kristensen@regionh.dk