Artikler

Artikler om og af CPOP

Continuing decline in the prevalence of cerebral palsy in Denmark for birth years 2008-2013. (Mads Langager Larsen et al. 2020)

Pain is frequent in children with cerebral palsy and negatively affects physical activity and participation. (Cecilie Schmidt Østergaard et al. 2021)

Predictors of physical activity levels in children and adolescents with cerebral palsy: clinical cohort study protocol. (Christina Esmann Fonvig 2021)

Prevalence of knee contractures is high in children with cerebral palsy in Denmark. (André Nis Klenø et al. 2021)

Ankle contractures are frequent among children with cerebral palsy and associated with lower gross motor function and degree of spasticity. (Lærke Hartvig Krarup et al. 2021)

Hip contractures were associated with low gross motor function in children with cerebral palsy. (Inger Mechlenburg et al. 2021)

First-trimester biomarkers and the risk of cerebral palsy. (Mads Langager Larsen et al. 2022)

Rasmussen HM, Nordbye-Nielsen K, Møller-Madsen B, et al. The Danish Cerebral Palsy Follow-up ProgramClin Epidemiol. 2016;8:457-460. Published 2016 Oct 25. doi:10.2147/CLEP.S99474

Ellitsgaard N, Laursen LB, Kristensen MR, Pedersen CR. Børn med cerebral parese – tidlig diagnosticering og videre opfølgning. Månedsskrift for almen praksis. 2019. 590-597

Rasmussen HM, Nordbye-Nielsen K. Anvendelse af GMFCS og GMFM til planlægning og evaluering af fysioterapeutiske indsatser til børn med cerebral parese.