Region Midtjylland

26.04..2024

Opfølgning i kommunerne 2024

Der er løbende mulighed for et møde i de enkelte kommuner.
I hver af de 19 kommuner, kan I sammen med den kommunale CPOP koordinator finde en mulig dato og sted hvor vi kan mødes. Kontakt mig, så vi får fastsat et tidspunkt og aftalt indhold for mødet.
Møderne er tænkt, for at sikre en løbende dialog og tæt opfølgning, hvor flest mulige terapeuter fra de enkelte kommuner kan deltage. Jeg kan orientere om nyt fra CPOP regionalt og nationalt, og I kan komme med spørgsmål i relation til CPOP og Kvartalslisterne.
Send mail til kirsn1@rm.dk  
Venlig hilsen
Kirsten Nordbye-Nielsen
Tlf: 20358148
 
08.05.2023

Kommunale CPOP koordinatorer

Listen over kommunale CPOP koordinatorer er blevet opdateret August 2023
Her kan du finde de kommunale CPOP koordinatorer fra de 19 kommuner, i Region Midtjylland. Listen indeholder navne og mailadresse, se listen her.

Kontaktoplysninger

Vedrørende CPOP i Region Midtjylland: Kirsten Nordbye-Nielsen, regional koordinator på mail: kirsn1@rm.dk eller på tlf: 20358148
 
08.05.2023

Revision af CPOP Sundhedsaftalen i 2019

Del-sundhedsaftalen vedr. CPOP i Region Midtjylland for perioden 2015-2018 ønskes revideret og opdateret. Der er sat en proces i gang som involverer kommunerne og regionen. Har du spørgsmål hertil er du velkommen til at kontakte Kirsten Nordbye-Nielsen, Region Koordinator for CPOP på mail : kirsn1@rm.dk
Den nuværende del-sundhedsaftale er gældende for perioden 2019-2023.
Heri står: Børn med cerebral parese (delaftale)
Sundhedsaftalen for børn med cerebral parese (spastisk lammelse) indebærer, et cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) i Region Midtjylland med det formål at tilbyde en ensartet sundhedsfaglig, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn med cerebral parese, som er født i 2008 og senere. Aftalen kan læses her. Den oprindelige aftale fra 2013 kan læses her.
 
 
OBS
Kontakt til Kirsten Nordbye-Nielsen ændret !
Brug mailadressen: kirsn1@rm.dk 
Postadresse: Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Forskning, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Indgang J, Plan 5, J502, 8200 Aarhus N.
Min tidligere mailadresse kirsten@cpop.dk er nedlagt. Mail til cpopadressen læses og videresendes ikke
 
08.05.2023
 
Sekretærer på Regionshospitalet i Viborg, Herning og Aarhus, vedr. børn i CPOP
Her kan du finde kontaktinformation på lægesekretærer tilknyttet CPOP, se listen her.
Har du yderligere spørgsmål til CPOP i region Midtjylland så kontakt mig gerne på kirsn1@rm.dk 
 
15.01.2020

CPOP protokoller:  Vi anvender de sidste nye reviderede protokoller for fysioterapeuter og ergoterapeuter i CPOP, find dem under protokoller på forsiden. Brug også de interaktive manualer på den svenske hjemmeside: cpup.se

Tværfaglig kursus: Hvis I har behov for CPOP introduktionskurset, vil jeg bede jer henvende jer til mig på mail til kirsn1@rm.dk

Nyheder: Hold dig løbende orienteret om drift og aktiviteter i CPOP, ved at tilmelde dig det nationale nyhedsbrev. Det gør du ved at klike dig ind på tilmelding i højre spalte på forsiden. Herudover sendes der løbende nyhedsmails til koordinatoren i hvert enkelt enhed i kommunerne i region Midtjylland.

Spørgsmål og input: Har du input til driften af CPOP eller spørgsmål iøvrigt til CPOP i Region Midtjylland, er du altid velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Kirsten

15.01.2018

CPOP, Region Midtjylland

Fælles retningslinje dokument

Børn diagnosticeres af Børnelægerne, og det er lægerne der informerer forældrene om CP diagnosen eller hvis barnet er under udredning for cerebral parese, og derefter henviser barnet til CPOP. Du kan læse lægernes fælles dokument, som vi anvender i Region Midtjylland her.

Samtykkeerklæringen

Børn diagnosticeres af Børnelægerne, og det er lægerne der informerer forældrene om CP diagnosen eller hvis barnet er under udredning for cerebral parese og skal henvises til CPOP. Barnets forældre skal IKKE udfylde samtykkeerklæring til CPOP. Efter barnet er henvist af Børnelægen til CPOP, registreres barnet i CPOP databasen, og der kan herefter indtastes Fysioterapeutiske og Ergoterapeutiske protokoller i databasen. Protokollerne kan anvendes som papirprotokoller ved udredning og undersøgelse i klinikken, også inden endelig diagnose er stillet og henvisning er lavet til CPOP.

Der udleveres forældre informationen. Forældreinformationen som anvendes ved inklusion i CPOP i Region Midtjylland kan læses og kopieres her.

Fysioterapeutisk resumé ark, revideret

Fysioterapeuter på Institut for Kommunikation og Handikap, IKH har revideret Resumèarket som kan anvendes til opsummering af undersøgelsesfundene i den fysioterapeutiske prototokol. Skemaet kan udfyldes elektronisk. Det vil vi hermed gerne give mulighed for at andre kan bruge. Skemaet kan hentes her.

Vejledning for kommunal opfølgning

Vi har udarbejdet en foreløbig vejledning til brug for jer der varetager den kommunale opfølgning, på børn med cerebral parese i CPOP. Her kan du læse de retningslinjer som gælder indtil videre. Har du spørgsmål til vejledningen er du velkommen til at kontakte Kirsten Nordbye-Nielsen, regional koordinator for CPOP i Region Midtjylland: kirsn1@rm.dk
Læs vejlednings oversigten her. Læs hele vejledningen her.

15.01.2016

Driften af CPOP i Region Midtjylland

Ludvig og Sara Elsass fonden har støttet opstarten af CPOP i Region Midtjylland gennem et 2- årigt projekt, fra 1.1.2012 til 31.12.2013. Pr. 1.1.2014 er CPOP er videreført og i drift, via en delaftale i Sundhedsaftalen for Region Midtjylland.
Der er nedsat en styregruppe for CPOP i Region Midtjylland
Styregruppens medlemmer er:

  • Charlotte Søndergård, Ledende Overlæge, Hospitalsenheden Vest
  • Martin Boxil, Overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg
  • Ikke pt. besat : Formand for Hjerneskadesamrådet i region Midt, Repræsentant for kommunerne
  • Helle Smedgård, Overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet i Randers
  • Gija Rackauskaite, Afdelingslæge, Børneafdelingen, Universitetshospitalet i Aarhus, Skejby
  • Bjarne Møller-Madsen, Professor, Ortopædkirurgisk afdeling, Universitetshospitalet, Aarhus
  • Kirsten Nordbye-Nielsen, Regional koordinator, Ortopædkirurgisk afdeling, Universitetshospitalet, Aarhus, Region Midtjylland