Samarbejdsaftaler

Der er indgået samarbejdsaftaler vedrørende CPOP  i alle regioner. Nedenfor findes links til samarbejdsaftalerne i de enkelte regioner.

Aftalen for Region Nordjylland findes her under Den Tværsektorielle Grundaftale.

Aftalen for Region Midtjylland findes her. Detaljeret aftale her.

Aftalen for Region Syddanmark findes her

Aftalen for Region Sjælland findes her.

Aftalen for Region Hovedstaden findes her.