Vejledning i CPOP databasen

Vejledning i CPOP-databasen

CPOP-databasen er forankret i Sverige i Registercentrum Syd og er i Danmark godkendt af Sundhedsdatastyrelsen. Region Nordjylland er dataansvarlig myndighed. Kommunikation med databasen over internettet er krypteret på samme måde som meddelelser med banker og skattemyndigheder. Kun autoriserede fagpersoner som skal indberette til databasen, kan efter ansøgning og godkendelse af to instanser få adgang til Databasen. Log in til CPOP-databasen skal fornyes hvert ½ år.

Vejledningsvideoer:

 

CPOP+stjerne_farve