Måleredskaber

I opfølgningen af børn med cerebral parese kan anvendes en lang række af test-, måle- og klassifikationsredskaber udover CPOP protokollerne. CPOP ønsker at disse redskaber er tilgængelige for fagpersoner der arbejder med børn og unge med CP. Vi har derfor valgt at give mulighed for at redskaberne præsenteres på hjemmesiden.
Udover de præsenterede redskaber, findes en lang række andre redskaber, som kan være relevante at anvende. Hvis du har kendskab til et redskab, som ville være relevant at gøre tilgængeligt, er du meget velkommen til at kontakte os.

Abilhand-kids

Spørgeskemaet Abilhand-kids, som måler manuel aktivitetsudførelse hos børn med cerebral parese i alderen 6-15 år, er nu valideret til dansk sprog og kultur. Abilhand-kids er frit tilgængelig og scores/analyseres nemt og hurtigt online i en særskilt dansk analyse.

Du kan finde og anvende den danske version af Abilhand-kids her

Posture and Postural Ability Scale (PPAS), dansk version

Posture and Postural Ability Scale (PPAS) er nu oversat til dansk fra svensk. PPAS er et måleredskab til vurdering af stillings- og holdningsevne hos børn og voksne med motoriske funktionsnedsættelser herunder børn med cerebral parese. PPAS er hurtig at anvende og kræver ikke specielt udstyr, hvilket gør den let at anvende klinisk inden for eksempelvis afprøvning af hjælpemidler i liggende, siddende og stående stilling. Her kan du finde PPAS manual og PPAS scoringsark

Her kan du læse om oversættelsesproceduren

CPCHILD  spørgeskema, dansk version

CPCHILD Questionnaire er nu oversat til dansk til brug til børn og unge med CP. Spørgeskemaet er oprindeligt udarbejdet af Børneortopædkirurg Unni Narayanan, Sickkids Hospital i Toronto, Canada. Spørgeskemaet udfyldes af forældre, og omhandler barnets helbred og velbefindende. Spørgeskemaet på dansk kan ses her.

Oversættelse, reliabilitetstestning og validering af CPCHILD på dansk er foretaget i et samarbejde mellem de to Børneortopædkirugiske afdelinger på Hvidovre Hospital og Aarhus Universitets Hospital.

Spørgeskemaer MPOC-20 & MPOC-SP

De to spørgeskemaer MPOC-20 & MPOC-SP, til evaluering af indsatsen til børn med handicap 0-17+ år, er nu oversat til dansk og godkendt til anvendelse i Danmark. Spørgeskemaerne er udviklet af Can Child i Canada ud fra et familiecentreret perspektiv, og er validerede og reliabilitets testede.

Forældrespørgeskemaet MPOC-20, anvendes til måling af forældres oplevelse, af det tilbud de og deres børn modtager fra sundhedssektoren. Spørgeskemaet MPOC-SP, til professionelle er baseret på områderne i forældrespørgeskemaet, og er et redskab til vurdering af egen professionelle indsats til barn og familie.

Henvendelse vedr. spørgeskemaerne kan rettes til www.canchild.ca

Klassifikation af sprog og kommunikation

System til klassifikation af funktionel kommunikation
Functional Communication Classification System (FCCS) kan hentes her

De danske oversættelser er til fri brug, venligst stillet til rådighed af originalforfattere og af oversættelsesteam i samarbejdet med Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland.