Opdatering af den ergoterapeutiske protokol og manual

Den ergoterapeutiske papir protokol og manual er blevet opdateret, så den nu er svarende til protokollen i databasen.

Vær opmærksom på, at der er ændret i Zancolli. Gruppe 1+x er fjernet og kriterierne for klassifikation af gruppe 1 er ændret. Læs mere i manualen som findes her