FAQ Fysioterapi

Fysioterapeutisk protokol- FAQ

Side 1 – Dominerende neurologisk funktion

Hvordan udfyldes ”Dominerende neurologisk symptom”, hvis barnet er blevet rhizotomi opereret og ikke længere har spasticitet?
Fysioterapeuten (og ergoterapeuten) skal udfylde ”Dominerende neurologisk symptom” efter hvilket symptom man anser for at forårsage størst funktionsnedsættelse hos barnet. Hvis barnet ikke (længere) har nogen dominerende neurologisk symptom, udfyldes ”Ikke klassificerbar eller blandingsform”. I neuropædiater protokollen er det anderledes, her beskrives barnets diagnose ved fire års alderen. Her beholder barnets diagnosen, selvom det dominerende neurologisk symptom ikke længere er tydelig.

Hvordan udfylder jeg Functional Mobility Scale (FMS) på et spædbarn?
FMS er valideret til børn mellem 4 og 18 år, men anvendes I CPOP også til børn under 4 år. Hvis et barn ikke kan gennemføre en afstand pga. sin alder, vælges det svaralternativ der passer bedst. Ofte vil de mindste børn blive transporteret omrking, f.eks. i klapvogn, svarende til svaralternativ 1.

 

Side 2 – Siddende

Hvordan udfyldes feltet ”På gulvet” i protokollen, hvis barnet aldrig sidder på gulvet, fordi det er vokset fra funktionen?
-Man sætter kryds i feltet ”Sidder ikke”, som dækker både børn der ikke kan sidde og børn hvis funktionsniveau er for højt til, at barnet sidder på gulvet.

Hvordan udfyldes feltet ”På gulvet”, hvis barnet sidder knæsiddende?
-Man undlader at udfylde feltet ”På gulvet” og skriver i stedet en kommentar i feltet bagerst i protokollen.

Hvordan udfyldes feltet ”På stol” i protokollen, hvis barnet almindeligvis sidder i sin kørestol?
Man sætter kryds i ”sidder ikke”. Desuden kan man skrive i kommentarfeltet bagerst, at barnet almindeligvis sidder i sin kørestol.

 

Stående funktion

Hvornår anvendes feltet ”Står ikke”?
Feltet anvendes kun hvis barnet aldrig står. Det kan være børn, som er for unge til at komme i den stående stilling, eller børn hvis almen tilstand eller fysisk gør, at de ikke kan stå.

Må der sættes flere krydser i feltet om ”Type ståhjælpemiddel”?
Ja, hvis barnet anvender flere typer af stå hjælpemidler.

Hvordan udfyldes feltet ”Type ståhjælpemiddel” hvis barnet står i ganghjælpemiddel, som f.eks. en NF-Walker?
Undlad at sætte noget kryds, men skriv i kommentarfeltet bagerst, at barnet står med et ganghjælpemiddel og hvilken slags.

Skal feltet ”Ståhjælpemiddel anvendes i kombination med ortoser” udfyldes, hvis barnet står med ortopædisk fodtøj, som f.eks. Piedrosko?
Nej, ortopædisk fodtøj er ikke en ortose.

 

Side 3 – Kørestol, indendørs brug og Kørestol udendørsbrug

Hvordan udfyldes felterne ”Køresto,l indendørs brug” og ”Kørestol, udendørs brug” hvis barnet er så lille at det endnu ikke har en kørestol, men anvender klapvogn, barnevogn eller lign. i stedet for.
Man sætter kryds i ”Bruger ikke”. Desuden kan man i kommentarfeltet bagerst i protokollen skrive at det kørestol ikke er aktuel og hvad barnet i stedet anvender.

 

Cykler

Hvordan udfylder jeg feltet, hvis barnet i periode cykler meget og i andre perioder slet ikke cykler.
Feltet udfyldes i forhold til hvad barnet har gjort siden seneste CPOP vurdering eller de seneste 6 måneder. Feltet kan evt. udfyldes med et gennemsnit, hvis der er stor forskel på, hvor meget barnet cykler.

Skal feltet ”Cykler” udfyldes hvis barnet kører på 3-hjulet lege scooter, løbe cykel og lign.
Ja, feltet viser hvor aktiv barnet er, derfor skal feltet også udfyldes, hvis barnet kører på 3-hjulet lege scooter, løbe cykel og lign. Skriv gerne i kommentar feltet til sidst, at barnet anvender f.eks. løbe cykel, ikke almindelig cykel.

 

Side 5 – Operationer og spasticitetsreducerende behandling

Hvordan skal feltet ”Er barnet i behandling med spasticitetsreducerende medicin, som f.eks. Baklofen?” udfyldes, hvis barnet er i antiepileptisk behandling, som også er spasticitetsreducerende?
Man sætter kryds i ”Ja” og skriver i kommentarfeltet bagerst, at indikationen for medicinen er epilepsi og gerne hvilket præparat barnet får.

 

Side 6- Vurdering af spasticitet/muskeltonus med Modificeret Ashworth-skala

Hvordan udfyldes feltet ”Overkrydsning ved gang eller aktivitet”, hvis barnet ikke kan gå?
Aktiviteter kan være alle andre funktioner, hvor barnet aktiveres på en anden måde, f.eks. oprejst i bassin, når barnet ligger og leger eller hvis barnet er aktiv mens det sidder på en stol eller i kørestolen.

Hvordan vurderes barnets muskeltonus med Modificeret Ashworth-skala (MAS), hvis barnet er hypoton?
MAS vurderes til 0 i de aktuelle muskelgrupper. Desuden noteres ”Hypoton” i kommentarfeltet ved MAS vurderingen.

Er det nødvendigt at vurdere barnet med Modificeret Ashworth-skala (MAS), hvis barnet har dyskinetisk cerebral parese?
MAS er udviklet til at vurdere spasticitet, ikke dystoni. Det er dog almindeligt at børn med dystoni udvikler spasticitet under opvæksten, derfor er det vigtigt at fortsætte med at vurdere med MAS.

 

Side 7 – Vurdering af ledbevægelighed

Bør vurdering af ledbevægelighed ikke foretages før vurdering af spasticitet/muskeltonus?
Da vurderingen af ledbevægelighed kan påvirke muskeltonus, er det bedst at spasticitet/muskeltonus vurderes inden vurdering af ledbevægeligheden.

Skal ledbevægeligheden afrundes til nærmeste fem eller ti grader?
Ja, vinkelmålene afrundes til nærmeste fem eller ti grader.

Hvordan angives en ekstensionsdefekt?
Ekstensionsdefekt angives altid som en negativ værdi (-). Altså, hvis et barn mangler bevægelighed og ikke kan komme i nul, angives ledbevægeligheden som minus (-).

Skal alle ledmålinger udføres på alle børn?
Ja, alle ledmålinger skal udføres for på sigt at, kunne dokumentere eventuelle ændringer i ledbevægelighed over tid. Hvis der vurderes at barnet ikke kan være med til alle ledmålinger skrives årsagen til manglende ledmålinger til sidst i kommentarfeltet.

 

Side 9 -Fysioterapi

Hvad indebærer fysioterapeutiske indsatser?
Fysioterapeutiske indsatser indebærer også f.eks. når andet personale omkring barnet er blevet instrueret i udførelse af fysioterapeutiske foranstaltninger til at hæmme uønsket udvikling og fremme ønsket udvikling samt vedligeholdelse af funktionsniveau.

 

Side 10 – Fysisk aktivitet

Hvordan skelnes mellem fysisk aktivitet og fysioterapi, hvis et barn går til bassin træning sammen med forældre eller støttepersonen, uden at have et egentligt træningsprogram?
Hvis aktiviteterne ikke er planlagt af en fysioterapeut, regnes de som en fritidsaktivitet.