Region Sjælland

På denne side finder du:

Nyheder fra CPOP i Region Sjælland
Kontaktoplysninger
Organisering, koordinering og ansvarsdeling i CPOP
Opfølgning på de fire sygehusenheder i Region Syddanmark

Nyheder fra Region Sjælland

Netværksmøde
Tirsdag d. 5. april 2022 blev der afholdt netværksmøde på SUH, Roskilde. Slides om CPOP i Region Sjælland kan findes her, slides om CP diagnose og klassificering kan findes her og slides om hofteproblematik hos børn med CP kan findes her.

Kurser
Se aktuelle kurser her

Undervisningsmateriale fra CPOP kurser
Du kan finde undervisningsmaterialet omhandlende introduktion til CPOP og fysioterapi her og omhandlende ergoterapi her

Kontaktoplysninger

Regional Koordinator:
Helle Maegaard Siggaard, E-mail: hmsi@regionsjaelland.dk, Tlf.: 93 56 69 68

Kontaktoplysninger på de fire sygehusenheder i Region Sjælland
Kontakt omkring patientforløb og spørgsmål vedr. lokale arbejdsopgaver kan ske til den sygehus enhed, hvor barnet følges.

Holbæk Sygehus
Sekretær for CPOP: Tina Møller-Andersen
Telefon: 59 48 42 15
E-mail: tbme@regionsjaelland.dk
Adresse: Smedelundsgade 60, 1. sal, 4300 Holbæk

Nykøbing F Sygehus
Sekretær for CPOP: Bettina Neve Jensen
Telefon: 56 51 55 17
E-mail: bnje@regionsjaelland.dk
Adresse: Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F.

Roskilde Sygehus
Sekretær for CPOP: Katja Christina Pedersen
Telefon: 47 32 42 55
E-mail: kcp@regionsjaelland.dk
Adresse: Sygehusvej 6, stuen, 4000 Roskilde

Slagelse Sygehus
Sekretær for CPOP: Marianne Tolfjord
Telefon: 58 55 34 00
E-mail: mtoj@regionsjaelland.dk
Adresse: Fælledvej 2C, 4200 Slagelse

Kommunale kontaktpersoner for CPOP i Region Sjælland
Her kan du finde de kommunale kontaktpersoner for CPOP i de 17 kommuner, i Region Sjælland. Listen indeholder navne og mailadresse, se listen her.

CPOP ønsker en kommunal kontaktperson for CPOP i alle kommuner for at sikre bedst mulig koordinering af den fysio- og ergoterapeutiske indsats på tværs af sektorerne. Den kommunale kontaktperson vil modtage en kvartalsvis statusliste for den pågældende kommune samt information om tid og sted for konsultation for de enkelte børn.

Organisering, koordinering og ansvarsfordeling i CPOP

Den regionale styregruppe for CPOP i Region Sjælland består af følgende medlemmer:

  • Rie Batory, leder af ergo og fys teamet i Næstved Kommune
  • Parvin Hezari, afdelingslæge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus
  • Jens Erik Klint Nielsen, overlæge, Pædiatrisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  • Lisbeth Hoffmann, overlæge, Børne- og Ungdomsafdelingen, Nykøbing F Sygehus
  • Lise Darling, overlæge, Børneafdelingen, Slagelse Sygehus
  • Christian Wong, overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital
  • Helle Maegaard Siggaard, Regional koordinator for CPOP i Region Sjælland

Tværsektoriel samarbejdsaftale om CPOP er godkendt i Region Sjælland
I Region Sjælland er der udarbejdet en tværsektoriel samarbejdsaftale for CPOP, som er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU). De overordnede rammer for opgaven med CPOP er fastlagt  og implementeringen af aftalen er begyndt i de enkelte enheder. – Aftalen kan findes her.

Skifter et barn fysio- og ergoterapeut – husk at informere den regionale koordinatorer!
Når et barn skifter fysio- og/eller ergoterapeut ved f.eks. skolestart eller flytter til en ny kommune, skal I huske at give den regionale koordinatorer besked på hmsi@regionsjaelland.dk. Derved kan jeg ændre oplysningerne om barnets terapeut i CPOP databasen, således at den rette terapeut får en invitation til barnets CPOP konsultation.

Opfølgning på de fire sygehusenheder i Region Sjælland

Tværfaglige konsultationer bliver afholdt på de fire sygehuse i regionen med børneafdelinger – Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, Slagelse Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

 

Hold dig orienteret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet for CPOP. Det gør du ved at klikke på “Nyhedsbrev – Tilmelding” i højre spalte af hjemmesiden.