Ansvarsområder

Ansvaret for driften af CPOP er delt i regionale og lokale ansvarsområder.

De regionale ansvarsområder

Den regionale styregruppe er i samarbejde med de regionale koordinatorer ansvarlige for:

  • Godkendelse og drift af klinisk kvalitetsdatabase, herunder Årsrapporten
  • Drift af den elektroniske database
  • Samarbejde med CPUP i Sverige, CPOP i Norge og CP-registret i Danmark
  • Overordnet kommunikation og information
  • Planlægning og afholdelse af CPOP DAG

De lokale ansvarsområder

Det lokale CPOP team på de fire sygehusenheder i Region Syddanmark er lokalt ansvarlige for:

  • Registrering af nye børn
  • Sikre opfølgning og indsatser for det enkelte barn
  • Validering af data ved gennemgang af CPOP protokoller
  • Fungere som lokal support protokoller, manualer og databasen