Lokale opgaver

Det lokale CPOP team på de fire sygehusenheder i Region Syddanmark er lokalt ansvarlige for:

  • Registrering af nye børn
  • Sikre opfølgning og indsatser for det enkelte barn
  • Validering af data ved gennemgang af CPOP protokoller
  • Fungere som lokal support protokoller, manualer og databasen

Det aftales lokalt på den enkelte sygehusenhed, hvem der er varetager og er ansvarlig for de enkelte opgaver.

Du kan læse mere om de enkelte opgaver herunder.

Registrering af nye børn

Det lokale team er ansvarlig for, at alle børn med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer registreres og tilbydes deltagelse i CPOP.

Læs detaljer om arbejdsopgaverne og find vejledninger her

Sikre opfølgning og indsatser for det enkelte barn

Det lokale team er ansvarlig for at deltagende børn følges med CPOP i det regionale sundhedsvæsen og derudover ansvarlig for opgaver i henhold til samarbejdsaftalen.

Det lokale team er i samarbejde med børneortopædkirurgerne fra OUH ansvarlige for den løbende opfølgning og indsats i forhold til røntgen protokollen.

Validering af data ved gennemgang af CPOP protokoller

Det lokale team er ansvarlig for, at data indtastet i 3C databasen gennemgår en overordnet validering.

Valideringen kan foretages i forbindelse med indtastning i 3C eller ved gennemgang af indtastede protokoller. Selve valideringen foregår ved, at data i protokollerne kigges igennem for tydelige fejl.

Fungere som lokal support til protokoller, manualer og databasen

Det lokale team skal fungere som support i forhold til protokoller, manualer og databasen. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i det kommunale sundhedsvæsen skal kunne få hjælp til enkelte spørgsmål i forhold til protokoller, manualer og databasen.