Registrering af nye børn

Registrering af nye børn

Oversigt over forløb og opgaver i forbindelse med registrering af nye børn:

Diagnose

Neuropædiater stiller diagnose og informerer forældre om diagnosen eller informere om, at barnet har cerebral parese lignende symptomer. CPOP anvender diagnose kriterierne beskrevet af SCPE Surveillance of Cerebral Palsy in Europe, læs mere om SCPE her

Information om CPOP

En fagperson informerer forældrene om at børn med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer følges med CPOP i det regionale sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

Oprettelse og registrering i 3C

Oprettelse af patient i 3C. Alle patienter med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer skal registreres. Se vejledning til oprettelse af ny patient i 3C her.

Kontakt til samarbejdspartnere

Der tages kontakt per mail, telefon, brev eller evt. genoptræningsplan til kommunal fysioterapeut og ergoterapeut med besked om, at barnet følges med CPOP i det regionale sundhedsvæsen. Desuden informeres det lokale team om, at der er et nyt barn, der deltager i CPOP.

Ordination af det første røntgen

Neuropædiateren ordinere det første røntgen og dikterer, at svaret skal sendes til børneortopædkirurgerne på OUH. Røntgen skal ordineres efter følgende regler: Børn på GMFCS I og II ved 2-års alderen eller ved inklusion mens GMFCS III-V ordineres ved inklusion. Læs mere i røntgen manualen, som kan hentes her.