Sikre opfølgning og indsatser

Sikre opfølgning og indsatser for det enkelte barn

Opfølgninge med CPOP består i at alle børn med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer undersøges systematisk, af ergoterapeuter, fysioterapeuter, børneneurologer og børneortopædkirurger, med faste intervaller gennem hele barndommen.

Den lokale arbejdsgruppe er ansvarlig for at deltagende børn følges med CPOP i det regionale sundhedsvæsen – og at det kommunale sundhedsvæsen bliver opfordret til at anvende CPOP i opfølgningen af børnene.

Eksempler på patient forløb kan ses her

Konkret har de lokale fagpersoner ansvaret for følgende arbejdsopgaver:

  • Udfyldelse og opfordring til udfyldelse af protokoller
  • Planlægning og gennemførsel af tværfaglige konsultationer

Læs mere om de konkrete arbejdsopgaver nedenfor.

Der er udarbejdet en tjekliste, som kan bruges til at skabe overblik og fordele arbejdsopgaverne.

Se tjeklisten her – og hent en wordudgave, som kan redigeres her

Udfyldelse og opfordring til udfyldelse af protokoller

Neuropædiatrisk protokol

Tidsinterval: ved inklusion og i 4-års alderen

Protokollen udfyldes direkte i 3C eller udfyldes på papir protokollen og indtastes efterfølgende i 3C.

Hent den neuropædiatriske protokol her – Vejledning i indtastning af den neuropædiatriske protokol her

Fysioterapeutisk protokol

Tidsinterval: Ved inklusion og herefter børn < 6 år, ½ årligt eller børn > 6 år årligt.

Der tages kontakt til kommunal fysioterapeut (er) per mail, telefon, brev eller via genoptræningsplan.

Indtastning af FP i CPOP-3C og samtidigt validering af data i protokollen → Der udarbejdes en tilbagemelding til fysioterapeuten om modtagelse af data. Forslag til ordlyd kan hentes her

Ved angivelse af en moderat eller svær ikke koorigerbar skoliose gives besked til børneortopædkirurgerne på OUH.

Hent den fysioterapeutiske protokol her – Vejledning i indtastning af den fysioterapeutiske protokol her

Ergoterapeutisk protokol

Tidsinterval: Ved inklusion og herefter børn < 6 år, ½ årligt eller børn > 6 år årligt.

Der tages kontakt til kommunal ergoterapeut (er) per mail, telefon, brev eller via genoptræningsplan → Indtastning af EP i CPOP-3C og samtidigt validering af data i protokollen → Der udarbejdes en tilbagemelding til ergoterapeuten om modtagelse af data.

Hent den ergoterapeutiske protokol her – Vejledning i indtastning af den ergoterapeutiske protokol her

Røntgen protokol – Hofte
Tidsinterval: Ifølge røntgen manualen:
  • GMFCS I 2-års alderen
  • GMFCS II 2- og 8-års alderen
  • GMFCS III-V årligt indtil 8-års alderen

Neuropædiaterne ordinere det første røntgen, herefter ordinerer børneortopædkirurgerne næste røntgen i forbindelse med udfyldese af røntgen protokollen.

Vurdering af røntgen med Reimers Index (RI) og Acetabular Index (AI), udfyldelse af Røntgen protokollen og indtastning i 3C databasen.

Hent røntgen manual og protokol her

Røntgen protokol – Ryg

Tidsinterval: Planlægges individuelt, evt. efter angivelse af skoliose i den fysioterapeutiske protokol

Ortopædkirurgen ser barnet og ordinerer evt. røntgen

Vurdering af røntgen med Cobb vinkel, udfyldelse af røntgen prootkol og indtastning af 3C →  Ordination af næste røntgen.

Hent røntgen manual og protokol her

Udfyldelse af operations protokollen

Børneortopædkirurgen udfylder operations protokol i forbindelse med operationen.

Hent operations protokollen her

Planlægning og gennemførsel af tværfaglige konsultationer

Planlægning af tværfaglige konsultationer

Tidsinterval: Aftales lokalt.

Tidsintervallet kan f.eks. være årlige tværfaglige konsultationer for alle patienter eller  ½ årlige tværfaglige konsultationer for patienter med GMFCS III-V

Der aftales en dato med børneortopædkirurgerne – kontakt Niels Wisbech Pedersen

Indkaldelse af børn og forældre, evt. med kopi til behandlende terapeut

Indkaldelse af fysioterapeut (er) og evt. ergoterapeut (er) med mail, telefon eller brev. Se forslag til ordlyd her

Gennemførsel af tværfaglige konsultationer

Relevante protokoller / data findes i 3C databasen. Der udarbejdes evt. resume på den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol.

Se desuden vejledning her