CPOP dag 2020

CPOP 10-års Jubilæumsskrift

I anledning af CPOP-databasens 10- års jubilæum har en planlægnings-gruppe nedsat af den nationale styregruppe for CPOP taget initiativ til at udarbejde et jubilæumsskrift, hvor samarbejdspartnere gennem tiden har bidraget. Jubilæumsskriftet kan læses her

Samlet referenceliste kan ses her